Vluchtelingen Project

IACTA ( Antwerpen)

Integratie op de Arbeidsmarkt als Chauffeur in de Transportsector in Antwerpen

De beroepen van chauffeur zwaar vervoer, chauffeur verhuizer, chauffeur autobus en autocar en taxichauffeur zijn in Vlaanderen allemaal erkend als knelpuntberoep. De bedrijven uit deze sectoren ondervinden grote moeilijkheden om de openstaande vacatures in te vullen en kennen allemaal het probleem van het chauffeurstekort.

Dit chauffeurstekort kent verschillende redenen. Eén van de redenen is ongetwijfeld de toenemende uitstroom ten gevolge van de vergrijzing van de chauffeurs in de verschillende sectoren.

Tegelijk werken de sectoren zo mee aan de verwezenlijking van het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid alsook aan de doelstellingen m.b.t. de activering van de erkende vluchtelingen in de arbeidsmarkt en bijgevolg ook aan de maatschappelijke integratie van deze doelgroep.

Binnen de doelgroep van de erkende vluchtelingen bevinden er zich ongetwijfeld werkzoekenden die mogelijk een professionele rijervaring hebben in hun land van herkomst en/of aspiraties hebben om beroepschauffeur te worden in België. Voor iemand uit deze doelgroep is de financiële kost van het behalen van een rijbewijs C of D zeer groot en vormt dit een ernstige drempel voor deze persoon om zijn eventuele aspiraties van beroepschauffeur ook daadwerkelijk te realiseren.

Met dit project stellen de deelnemende sectoren zich open om erkende vluchtelingen te ondersteunen om toegang te vinden tot hun sectorale arbeidsmarkt. De afstand tot het beroep van professionele chauffeur is evenwel vrij groot voor deze doelgroep. Er worden immers een aantal essentiële basiscompetenties vereist alvorens men het beroep daadwerkelijk kan uitvoeren. In eerste instantie betekent dit dat men dient te beschikken over een door België erkend rijbewijs B. Vervolgens, afhangend van de sector, dient men ook het rijbewijs D of C/CE te verwerven evenals de Basiskwalificatie Vakbekwaamheid Groep C of D. Bijkomende moeilijkheid en een niet te onderschatten uitdaging is dat een vrij gevorderde kennis van het Nederlands vereist is indien men wil slagen voor het theoretisch examen van het rijbewijs (B, C, D).