Jongeren Project - in samenwerking met FOD Waso

Tot eind 2019 beschikt Ambassador over subsidies om het rijbewijs C/CE of het attest te betalen voor jongeren onder 26 jaar die in de sector instromen.

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het project:

  • Leeftijd 18-25j
  • Van toepassing op werkzoekenden, die tewerkgesteld zullen worden in jullie bedrijf ( contract/IBO)
  • Maximale financiering is 4500 EUR per traject
  • De jongeren moet 5 opleidingsdagen volgen binnen ten laatste eind 2019 ( einde project) deze opleidingsdagen zijn gratis.
  • De bedrijven moeten aangesloten zijn aan PC 140.05
  • De interne coaches worden opgeleid door Ambassador.

Wenst u een nieuwe werknemer jonger dan 26 aan te werven? Aarzel dan niet en contacteer ons, Ambassador kan u ook helpen zoeken naar geschikte kandidaten!

De sectorconsulenten bieden u gepersonaliseerd advies.