Sectorconvenant

Het sectorconvenant laat ons toe om de sector te ondersteunen met 3 grote pijlers:

1. Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

2. Het competentiebeleid

3. Diversiteit en non-discriminatie