Ambassador projecten en acties


Deze projecten bevorderen diversiteit, een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en extra tools om een competentiebeleid te voeren.