Het belang van opleidingWerknemers vormen is positief voor het op peil brengen van de kwaliteit van de verhuisprestaties en dus goed voor de tevredenheid van de klanten. Bovendien is het een goede zaak voor de beroepsfierheid in het algemeen.

Wettelijke verplichting

Sinds 2017 is de Wet van 5 maart 2017 (betreffende Werkbaar en Wendbaar werk) van toepassing. Deze wet regelt de organisatie van permanente vorming in de ondernemingen.

Om als chauffeur C/CE je rijbewijs te kunnen behouden moet je tegen september 2021 35 uren (waarvan minstens 3 uur praktijk) nascholing vakbekwaamheid ( code 95) in een door FOD Mobiliteit erkend centrum gevolgd hebben. Chauffeurs die niet kunnen bewijzen het vereiste aantal uren nascholing te hebben gevolgd, kunnen hun rijbewijs niet verlengen.

Kwaliteit

Ambassador Verhuisopleidingen vzw streeft naar een kwaliteitsvol opleidingsaanbod dat antwoord biedt aan de wensen en noden van werknemers en werkgevers uit de sector. We bieden standaard een vast aanbod aan, maar komen ook graag tegemoet aan uw specifieke vraag.

We beschikken oven een QFor kwaliteitslabel

Erkende interne opleiding

Eén van uw medewerkers kan zelf deze opleiding verzorgen, nadat hij of zij bij Ambassador Verhuisopleidingen vzw een opleiding 'coach op de werkvloer' gevolgd heeft. De dag en het programma van de opleiding moeten ten laatste 2 weken op voorhand aan Ambassador Verhuisopleidingen vzw gecommuniceerd worden door het invullen van het aanvraagformulier. Ambassador Verhuisopleidingen vzw ondersteunt zowel financieel als organisatorisch bedrijfsspecifieke opleidingen die op de werkvloer kunnen gegeven worden.
Blijf op de hoogte over ons opleidingsaanbod en raadpleeg de opleidingskalender.


Kalender