Wegcode en ongevalaangifte

Inhoud van de opleiding:

  • Opfrissing wegcode zwaar vervoer
  • Verschil MBT - MTM
  • Snelheid (beperkingen, zones, volg- en stopafstand)
  • Stilstaan en parkeren
  • Inhalen
  • Voorrang/gedrag aan kruispunten
  • Plaats op de openbare weg
  • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
  • Recente wijzigingen

De ongevalsaangifte

  • Basisregels
  • Bijzondere gevallen
  • Invullen van een aanrijdingsformulier

Praktische oefeningen

Tarieven:

 • P-kaarthouder : 125 EUR
 • Standaard: 175 EUR