Ambassador Verhuisopleidingen vzw is het sectoraal competentiecentrum voor de arbeiders die behoren tot het Paritair Comité 140.05 uit de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten ingeschreven bij de RSZ onder het kengetal 084.


Ambassador Verhuisopleidingen vzw

De taken van Ambassador Verhuisopleidingen vzw bestaan uit het bevorderen van een gekwalificeerde instroom in de sector en het zorgen voor een competentiebeleid.


Ambassador Verhuisopleidingen vzw heeft een sectorconvenant ondertekend met de Vlaamse overheid en een jongerenproject met FOD WASO.

De kerntaken van Ambassador Verhuisopleidingen vzw zijn dan ook:

  • De organisatie van de permanente vorming voor de sector;
  • Bedrijven ondersteunen in selectie en rekrutering;
  • De doelstellingen van het sectorconvenant verwezenlijken;
  • De doelstellingen van het jongerenproject FOD WASO behalen om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan en de problematiek van het gebrek aan chauffeurs C/CE aan te pakken;
  • De constante analyse van de bestaande arbeidsmarkt en de behoeftes van de sector.

  • Verhuizer? Een beroep voor HEM en voor HAAR!


    Aftermovie bezoekdag 28 maart 2019Diversiteitsaward 

Donderdag 21/03/2019

Deze award gaat naar het bedrijf dat proportioneel beschouwd de meeste opleidingsinspanningen heeft gerealiseerd, en dat het sterkst ingezet heeft op het aanwerven van kansengroepen, met speciale aandacht voor jongeren.

Bezoekdag @ het huis van de verhuis op  28 maart 2019

De eerste bezoekdag was een groot succes! Daarom organiseert Ambassador Verhuisopleidingen een tweede bezoekdag op 28/03/2019 in samenwerken met Actiris

Meer info?
juan.caballero@sfverhuizingen.be
02/240.45.70

Le premier jour de visite a été un grand succès ! C'est pour cette raison que Ambassador Formations en Déménagements Asbl organise un deuxième jour de visite le 28/03/2019 en collaboration avec Actiris

Plus d'infos ?

juan.caballero@sfverhuizingen.be
02/240.45.70
Taalondersteuning voor werknemers

Taalondersteuning

Stel je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Dan biedt

‘taalondersteuning voor werknemers’ een oplossing!

Ervaren taalcoaches geven op niveau afgestemde taalondersteuning op maat van de werknemer(s), met als doel de uitoefening van het takenpakket samenwerking met de collega’s en werkgever te optimaliseren.

Als werkgever betaal je niets!
...


Nieuwe opleidingscentra voor verhuisopleidingen/ Nascholing vakbekwaamheid (CODE 95)

2 januari 2019 14:38

Dag leden,

Een nieuw jaar brengt wat nieuws mee!

Vanaf 2019 zullen de opleidingen op diverse locaties plaats vinden.

Raadpleeg onze opleidingskalender en filter op de gewenste locatie.
https://ambassador.peepl.be/nl/site/opleidingen-formations

Overzicht van alle opleidingslocaties:

https://ambassador.peepl.be/nl...NIEUWE C.A.O. PERMANENTE VORMING VOOR DE VERHUISSECTOR
De wet Peeters legt elke werkgever de regeling op om vanaf 1/1/2017 VIJF opleidingsdagen toe te kennen aan zijn werknemers. Het K.B. in uitvoering van deze wet, biedt sectoren de mogelijkheid om deze verplichting geleidelijk in te voeren, nl. door middel van een C.A.O. kan een afwijkende regeling worden ingevoerd voor bedrijven met minder dan 20 werknemers en een groeipad voor bedrijven vanaf 20 werknemers.De sociale partners in de verhuissector hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt!Daartoe wordt op 27 juni 2018 een nieuwe toekomstgerichte C.A.O. over de permanente vorming in de verhuissector ondertekend. De C.A.O. maakt het onderscheid tussen formele en informele opleidingen en heeft tot doel dat iedereen in de verhuissector op een gestructureerde manier aan de vormingsverplichtingen van de wet Peeters (W. 5 maart 2017) voldoet.

In concreto wil dat zeggen: ...
OpleidingskalenderKalender

Project ‘IACTA’: transportsector investeert in opleiding en tewerkstelling van nieuwkomers
WerkbaarheidsenquêteWerkbaarheidsenquête


Over ons