Wie zijn we?

Ambassador verhuisopleidingen vzw is een sectoraal opleidingscentrum (PC 140.05) en maakt deel uit van het 'Huis van de Verhuis' samen met:

Ambassador wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid, het Sociaal Fonds Verhuizingen en FOD waso.

De doelstelling van Ambassador is het zorgen voor een gekwalificeerde instroom binnen de sector en de organisatie
van de permanente vorming, rekening houdend met de evolutie en de toestand van de Belgische arbeidsmarkt.

Dit gebeurt door:

  • Een kwaliteitsvol aanbod van vaktechnische en communicatieve opleidingen;
  • Opleidingen op maat, zowel intern als bij de bedrijven zelf;
  • Ondersteuning van interne opleidingen;
  • Ondersteuning van bedrijven bij rekrutering en selectie;
  • Organisatie van projecten die een kwaliteitsvolle integratie van werknemers op de werkvloer bevorderen.


Ons Team

Juan Caballero
Directeur
E: juan.caballero@sfverhuizingen.be

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fatima Zohra El Haj Omar
                                                                                                                                                                Administratief medewerkster
                                                                                                                                                       E: fatima.zohra@sfverhuizingen.be

Gilbert Huygens
Instructeur
E: gilbert_huygens@hotmail.com