Ambassador Verhuisopleidingen vzw is het sectoraal competentiecentrum voor de arbeiders die behoren tot het Paritair Comité 140.05 uit de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten ingeschreven bij de RSZ onder het kengetal 084.Ambassador Verhuisopleidingen vzw

De taken van Ambassador Verhuisopleidingen vzw bestaan uit het bevorderen van een gekwalificeerde instroom in de sector en het zorgen voor een competentiebeleid.

Ambassador Verhuisopleidingen vzw heeft een sectorconvenant ondertekend met de Vlaamse overheid en een jongerenproject met FOD WASO.

De kerntaken van Ambassador Verhuisopleidingen vzw zijn dan ook:

  • De organisatie van de permanente vorming voor de sector;
  • Bedrijven ondersteunen in selectie en rekrutering;
  • De doelstellingen van het sectorconvenant verwezenlijken;
  • De doelstellingen van het jongerenproject FOD WASO behalen om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan en de problematiek van het gebrek aan chauffeurs C/CE aan te pakken;
  • De constante analyse van de bestaande arbeidsmarkt en de behoeftes van de sector.


Opleidingskalender

KalenderProject ‘IACTA’: transportsector investeert in opleiding en tewerkstelling van nieuwkomers
Werkbaarheidsenquête

Werkbaarheidsenquête


Over ons