Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 in de verhuissector tegen te gaan

23 Juillet 2020 14:55

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dienen de verhuisondernemingen met inbegrip van de meubelbewaring en aanverwante sectoren passende preventiemaatregelen te nemen.

Deze gids wil concrete en haalbare preventiemaatregelen aanreiken ter ondersteuning van de werkgevers, de zelfstandigen en ter bescherming van werknemers op het werk, tijdens de verplaatsingen naar en van de werkplaats (bv. bij gemeenschappelijk vervoer), of tijdens andere werk gerelateerde activiteiten (zoals bv. gebruik van refters, kleedkamers en andere sociale voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers,...).

De verhuizers en verhuisondernemingen die deze gids implementeren en hun medewerkers de nodige informatie en instructies geven om hem strikt toe te passen, kunnen na controle door uw externe preventiedienst en op voorlegging van een verklaring van conformiteit, een attest als “Coronaproof Verhuizer” aanvragen bij de Belgische Kamer der Verhuizers vzw.